De behandeling
Bij de behandeling van gewrichtsklachten worden door mij twee soorten injectievloeistoffen gebruikt:
Lidocaine (Xylocaine), een middel voor plaatselijke verdoving.
Triamcinolon (Kenacort A10), een corticosteroid preparaat.

Lidocaine (Xylocaine)
Dit middel wordt bij voorbeeld ook door tandartsen gebruikt voor een verdoving. De verdoving, die meestal niet langer dan 1 á 2 uur duurt, is op zich nooit het doel van de behandeling. De verdoving helpt mij soms om te controleren of de injectie op de juiste plaats is gegeven: de pijn is na de injectie vaak geheel of gedeeltelijk verdwenen. Na enkele uren kan de pijn overigens weer terugkomen. Verder heeft lidocaine geen bijwerkingen.

Triamcinolon (Kenacort A10)
Corticosteroiden zijn stoffen die wij ook zelf, via onze bijnieren produceren. Deze hormonen hebben een krachtige ontstekingsremmende werking, en worden dan ook in allerlei vormen medisch toegepast, niet alleen in de vorm van injecties, maar ook in tabletten, zalven, cremes, oog- en oordruppels en dergelijke. Door mij worden injecties toegepast in en om gewrichten.
In tegenstelling tot allerlei berichten, berustend op publikaties uit de jaren '50, blijken corticosteroiden, wanneer ze in en om gewrichten worden ingespoten op de juiste wijze en de juiste dosering, geen noemenswaardige bijwerkingen te hebben. Nadelige gevolgen zijn wel bekend bij langdurig gebruik van corticosteroiden of gebruik in een hoge dosering.
Na de injectie
Het is mogelijk dat u uren of dagen na de injectie wat napijn krijgt, maar meestal is dat niet het geval. Er zijn twee onschuldige, maar soms opvallende effecten die moeten worden genoemd, zodat u daar niet ongerust over hoeft te zijn.
In de eerste plaats ontstaat vaak de dag na de injectie een "opvlieger": een blozend, rood gelaat, een gevoel dat lijkt op koorts of het gevoel alsof men in de zon heeft gezeten. In tegenstelling tot de gewone "opvlieger" duurt deze langer dan enkele minuten, soms zelfs een hele dag of nog langer.
Een tweede effect is een tijdelijke verandering in de menstruatie: na de injectie komt de menstruatie vaak te vroeg, is deze heviger en langduriger dan gebruikelijk. Dit is onschuldig, maar kan hinderlijk zijn. Bovendien is het goed hiervan tevoren op de hoogte te zijn. Vrouwen die "de pil" gebruiken, hebben meestal geen last van dit bij-effect. Mensen die suikerziekte hebben en daarvoor insuline-injecties gebruiken, moeten er rekening mee houden dat het bloedsuikergehalte na een injectie soms enige tijd (extra) verhoogd is. Soms moet dan de dosering van insuline tijdelijk worden verhoogd. Ook de bloeddruk kan tijdelijk stijgen. Aanpassing van de dosering van bloeddrukverlagende middelen is in het algemeen niet nodig.

Verdere maatregelen
In de periode tot het volgende bezoek aan het spreekuur hoeft u geen bijzondere maatregelen te nemen, zoals b.v. rust houden. Wel is het verstandig bewegingen te vermijden waarvan u weet dat u daar veel pijn van ondervindt. Vooral activiteiten die langdurig napijn veroorzaken, moet u achterwege laten.