Schoudergewricht en omgeving
Van der Windt DA, Koes BW, Devilee W, Boeke AJ, de Jong BA, Bouter LM. Effectiveness of corticosteroid injections versus physiotherapy for treatment of painful stiff shoulder in primary care: randomised trial. BMJ 1998;317:1292-6.
Mens JMA, Wolf AN de. Schouderklachten in de huisartspraktijk: een simpele strategie. Ned Tijdschr Geneesk 1998;142:1832-3.
De Jong BA, Dahmen R, Hogeweg JA, Marti RK. Intra-articular triamcinolone acetonide injection in patients with capsulitis of the shoulder: a comparative study of two dose regimens. Clin Rehabil 1998;12:211-5.
Dekker JH, Wagenaar RC, Lankhorst GJ, de Jong BA. The painful hemiplegic shoulder: effects of intra-articular triamcinolone acetonide. Am J Phys Med Rehabil 1997;76:43-8.
Mens JMA co-auteur van: Thomas S, Geijer RMM, Laan JR van der, Wiersma T. (red). NHG-Standaarden voor de huisarts II. Utrecht: Wetenschappelijke uitgeverij Bunge, 1996.
Wolf AN de. Degeneratieve tendinitis van de schouder. Ingezonden brief. Ned Tijdschr Geneeskd 1981;125:717.
Mens JMA. Calcifying supracoracoid bursitis as a cause of chronic shoulderpain. A case report. Ann Rheum Dis, 1984;43:758-9.
Jonquière M. De behandeling van schouder- en elleboogsaandoeningen volgens de richtlijnen van Cyriax. Een vergelijkend onderzoek in de huisartsenpraktijk. [dissertation]. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 1986.
Mens JMA. De huisarts en de patiënt met pijn rond de schouder. 3e druk. Rotterdam: Pfizer, 1987.
Mens JMA. Therapeutisch beleid van de huisarts. In: Bruijne de J e.a. (red.). Schouderaandoeningen in de huisartspraktijk. Leiden: Boerhaave Commissie voor Postacademisch onderwijs in de geneeskunde, 1990, 79-87.
Bakker JF, De Jongh L, Jonquiere, Mens J, Oosterhuis WW, Poppelaars A, Schoonheim FL en Winters JC. NHG-Standaard Schouderklachten. Huisarts en Wetenschap 1990;33:196-202.
Bakker JF, De Jongh L, Jonquiere, Mens J, Oosterhuis WW, Poppelaars A, Schoonheim FL en Winters JC. NHG-Standaard Schouderklachten. In: Rutten GEHM en Thomas S (red). NHG-Standaarden voor de huisarts. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 1993: 255-63.
Winters, JC, de Jongh AC, van der Windt DAWM, Jonquière M, de Winter AF, van der Heijden GJMG, Sobel JS, Goudswaard AN. NHG-standaard schouderklachten. Herziene versie. 1999;42:222-31.
Mens JMA, Wolf AN de. Wat is de meest adequate therapie van een zogenaamde frozen shoulder? Respons 1991;2:1-4.
Mens JMA. Medicamenteuze therapie van schouderaandoeningen. Reuma & Trauma 1991;15:51-6.
Mens JMA. Arthritis en artrose van de schouder. In: bruijn de R, e.a. Het schoudergewricht. Rijswijk: SmithKline & Beecham, 1991:11-8.
Mens JMA, Timmermans AE. Schouderonderzoek. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 1992.


Elleboog en omgeving
Wolf AN de, Meurs AJ van. Kleine kwalen: de tennis elleboog. Ned Tijdschr Geneeskd 1984;128:2194-4.
Jonquière M. De behandeling van schouder- en elleboogsaandoeningen volgens de richtlijnen van Cyriax. Een vergelijkend onderzoek in de huisartsenpraktijk. [dissertation]. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 1986.
Mens JMA. Kliniek en therapie elleboog. In: Pijnklachten van het bewegingsapparaat, diagnostiek en behandeling. Amsterdam: Bureau Post Academisch Onderwijs Geneeskunde, 1992: 30-35.
Mens JMA. Kliniek en therapie elleboog. In: Pijnklachten van het bewegingsapparaat, diagnostiek en behandeling. Amsterdam: Bureau Post Academisch Onderwijs Geneeskunde, 1993; 19-25.
Mens JMA. Kliniek en therapie van de tenniselleboog. Modern medicine 1993; 17, 1: 41-47.
Assendelft WJJ, Rikken SAJJ, Mel M, Schoonheim PL, Schoemaker PJ, Dijkstra HR, Romeijnders ACM, Kolnaar BGM. NHG-Standaard Epicondylitis. Huisarts Wet 1997;40:21-6.
Mens JMA, Stoeckart R, Snijders CJ, Stam HJ, Verhaar JAN. Tennis elbow, natural course and relationship with physical activities: an inquiry among physicians. J Sports Medicine Phys Fitness 1999;39:244-8.
Mens JMA, Stoeckart R. Bandje bij tenniselleboog. Boekbespreking. Huisarts Wetenschap 2003;46:222.
Mens Jan. Injecties, fysiotherapie of afwachten bij tenniselleboog. Ingezonden brief. Huisarts & Wetenschap, 2004;47:247-8.
Smidt N, van der Windt DA, Assendelft WJ, Deville WL, Korthals-de Bos JB, Bouter LM. Corticosteroid injections, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral epicondylitis: a randomised controlled trial. Lancet, 2002;23:657-62.
Struijs PA, Kerkhoffs GM, Assendelft WJ, van Dijk CN. Conservative treatment of lateral epicondylitis: brace versus physical therapy or a combination of both-a randomized clinical trial. Am J Sports Med, 2004;32:462-9.
Mens Jan. Corticosteroïdinjecties, fysiotherapie of een afwachtend beleid voor patiënten met een epicondylitis lateralis? Een gerandomiseerd onderzoek in de eerste lijn. Ingezonden brief. Ned Tijdschr Fysiotherapie, 2004;114:96.


CMC-1 gewricht
Mens JMA. Artrose van het CMC-1-gewricht van de duim. In: Ansink BJJ, Brandsma JW, Bruijn de R, e.a. Het polsgewricht. Rijswijk: SmithKline Beecham Farma, 1992: 20-33.


Carpale tunnel
Wolf AN, Mens JMA. Wat zijn het effect en de risico's van corticosteroïdinjecties bij het carpaletunnelsyndroom ? Vademecum voor de huisarts. 1994;12:2-4.
Egberts PF, Eekhof JAH, Knuistingh Neven A. Carpaletunnelsyndroom. Huisarts & Wetenschap, 2006;49:579-81.
Peters-Veluthamaningal C Winters J. Een gerandomiseerde dubbelblinde trial in de huisartsenpraktijk naar de effectiviteit van corticosteroïdeninjecties bij trigger finger, M. De Quervain en carpaletunnelsyndroom Disciplinegroep Huisarts-geneeskunde, UMCG (submitted).


Quervain
Wolf AN de. Ziekte van De Quervain. Ned Tijdschr Geneeskd 1982;126:1888-9.
Van Gestel M, Knuistingh Neven A, Eekhof JAH. Tendinitis van De Quervain. Huisarts & Wetenschap 2006;49:471-3.
Peters-Veluthamaningal C Winters J. Een gerandomiseerde dubbelblinde trial in de huisartsenpraktijk naar de effectiviteit van corticosteroïdeninjecties bij trigger finger, M. De Quervain en carpaletunnel syndroom Disciplinegroep Huisarts-geneeskunde, UMCG (submitted).


Dupuytren
Ketchum LD, Donahue TK. The injection of nodules of Dupuytren’s disease with triamcinolone acetonide. J Hand Surg [Am] 2000;25:1157-62.
Al-Qattan MM. The injection of nodules of Dupuytren’s disease with triamcinolone acetonide. J Hand Surg [Am] 2001:26:1157-62.


Triggerfinger
Wolf AN de, Mens JMA. Plaatselijke corticosteroïdinjectie voor de 'knappende vinger': goed resultaten op korte termijn, maar vrij grote kans op recidief. Ned Tijdschr Geneesk 1998;142:1168-9.
Galjaard F, Knuistingh Neven A, Eekhof JAH. De triggerfinger. Huisarts & Wetenschap submitted.
Peters-Veluthamaningal C Winters J. Corticosteroid injections effective for trigger finger in adults in general practice: a double-blinded randomized placebo controlled trial. Ann Rheum Dis 2008 Epub.


Ganglion
Raats PCC, Knuistingh Neven A, Eekhof JAH. Het ganglion. Huisarts & Wetenschap, 2004;47:533-5.


Epidurale injectie
Mens JMA, de Wolf AN. Epidurale injecties als behandeling van lage rugpijn: een retrospectief onderzoek. Locomotio 1988;7:5-11.
Koes BW, Scholten RJPM, Mens JMA, Bouter LM. Efficacy of epidural steroid injections for low-back pain and sciatica. A Systematic revieuw of randomized clinical trials. Pain. 1995;63:279-88.
Koes BW, Scholten RJPM, Mens JMA, Bouter LM. Epidural steroid injections for low back pain and sciatica: an updated systematic review of randomized clinical trials. Pain Digest 1999;9:241-7.
Abdi S, Datta S, Trescot AM, Schultz DM, Adlaka R, Atluri SL, Smith HS, Manchikanti L. Epidural steroids in the management of chronic spinal pain: a systematic review. Pain Physician,2007:10:185-212.


Iliolumbale band
Collée G, Dijkmans BA, Vandenbroucke JP, Cats A. Iliac crest pain syndrome in low back pain: frequency and features. J Rheumatol, 1991;18:1064-7.
Mens JMA. Waarom manifesteren lage rugklachten zich vaak ter hoogte van het SI-gewricht en is de Spina Iliaca Posterior Superior (SIPS) drukpijnlijk ? Respons 1992; 3, 20: 4.
Pool-Goudzwaard A, Hoek van Dijke G, Vleeming A, Snijders CJ, Mens JMA. The iliolumbar ligament influence on the coupling of the sacroiliac joint and the L5-S1 Segment. In: Vleeming A, Mooney V, Tilscher H, Dorman T, Snijders C. Third interdisciplinary world congress on low back and pelvic pain. ECO, Rotterdam 1998.
Sonne M, Christensen k, Hansen SE, Jensen EM. Injection of steroids and local anaesthetics as therapy for low-back pain. Scan J Rheumatol, 1985;14:343-5.
Collée G, Dijkmans BA, Vandenbroucke JP, Cats A. Iliac crest pain syndrome in low back pain. A double blind, randomized study of local injection therapy. J Rheumatol, 1991;18:1060-3.
Njoo KH, van der Does E, Stam HJ. Interobserver agreement on iliac crest pain syndrome in general practice. J Rheumotol,1995;22:1532-5.


LWK algemeen
Mens JMA. Aandoeningen van de wervelkolom en de betekenis van beeldvormende technieken. In: Wervelkolom en radiodiagnostiek. Bureau PAOG 1992 Amsterdam. 35-43.
Mens JMA. Aandoeningen van de wervelkolom en de betekenis van beeldvormende technieken. In: Wervelkolom en radiodiagnostiek. Amsterdam: Bureau Post Academisch Onderwijs Geneeskunde, 1993; 32-41. Mens JMA. De rugschool. Reuma & Trauma 1993; 17, 2:11-14.
Faas A, Chavannes AW, Koes BW, Van den Hoogen JMM, Mens JMA, Smeele IJM, Romeijnders ACM, Van der Laan JR. NHG-Standaard lage rugpijn. Huisarts & Wetenschap 1996;39:18-31.
Smeele IJM, Van den Hoogen JMM, Mens JMA, Chavannes AW, Faas A, Koes BW, Romeijnders ACM, Van der Laan JR. NHG-Standaard Lumbosacraal radiculair syndroom. Huisarts & Wetenschap 1996;39:78-89.
Co-auteur van: Low back pain in primary care. Tulder MW, Koes BW, Bouter LM, editors. Amsterdam, EMGO Institute, 1996.
Co-auteur van: Diagnosis and treatment of the spine. Winkel D et al, editors. Aspen publishers, Gaithersburg, 1996.
Scholten RJPM, Koes BW, Mens JMA, Bouter LM. De effectiviteit van NSAID's bij lage rugpijn: een meta-analyse. Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 1997;75:10. Koes BW, Scholten RJPM, Mens JMA, Bouter LM. Efficacy of non-steroidal anti-inflammatory drugs for low back pain: a systematic review of randomised clinical trials. Ann Rheum Dis 1997: 56:214-23.
Mens JMA. Fysische diagnostiek - lumbosacrale radiculaire prikkelings-verschijnselen. Ned Tijdschr Gen 1999;143:1394.
Co-auteur van: The effectiveness of conservative treatment of acute and chronic low back pain. Tulder MW, Koes BW, Assendelft WJJ, Bouter LM, editors. Amsterdam, Faculteit der geneeskunde VU, EMGO-Instituut, 1999.
Mens JMA. Lagerugpijn. Tijdschr Huisartsgeneeskunde 2003;20:6-8.
Chavannes AW, Mens JMA, Koes, BW, Lubbers WJ, Ostelo R, Spinnewijn WEM, Kolnaar BGM. NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn, 1e herziening. Huisarts & Wetenschap, 2005;48:113-23.
Mens JMA, Chavannes AW, Koes, BW, Lubbers WJ, Ostelo R, Spinnewijn WEM, Kolnaar BGM. NHG-Standaard Lumbosacraal radiculair syndroom, 1e herziening. Huisarts & Wetenschap, 2005;48:171-178.
Mens JMA. Co-auteur van: Verzekeringsgeneeskundig protocol lumbosacraal radiculair syndroom. Gezondheidsraad, 2007(12):53-94.


SI-gewricht
Mens JMA. Aandoeningen van het sacro-iliacaal gewricht. In: Winkel D, e.a. Weke delen aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deel 2, Diagnostiek. 8e ed. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1984:234-40.
Hansen HC, McKenzie-Brown AM, Cohen SO, Swicegood JR, Colson JD, Manchikanti L. Sacroiliac joint interventions: a systematic review. Pain Physician, 2007;10:165-84.
Mens JMA. Wat maakt het SI-gewricht zo bijzonder ? In: Bronsveld W. e.a. Het sacro-iliacale gewricht: huidige inzichten. Rijswijk: Smith Kline & French, 1990:44-7.
Mens JMA. Pathologie van het sacro-iliacale gewricht. In: Winkel D, e.a. Orthopedische geneeskunde en manuele therapie. Deel 4b. 1e ed. Houten / Zaventem: Bohn, Stafleu Van Loghum, 1991: 91-111 en 117-34.
Van Kessel-Cobelens AM, Verhagen AP, Mens JMA, Snijders CJ, Koes BW. Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn: interbeoordelaars-betrouwbaarheid van tests ter bepaling van asymmetrie in sacro-iliacaal gewrichten. Ned Tijdschr Fysiother 2005;115:158-62.
Van Kessel-Cobelens AM, Verhagen AP, Mens JM, Snijders CJ. Koes BW. Pregnancy-related pelvic girdle pain: intertester reliability of 3 tests to determine asymmetric mobility of the sacroiliac joints. J Manipulative Physiol Ther 2008;31:130-6.


Sacrococcygeaal gewricht
Fogel GR, Cunningham PY, Esses SI. Coccygodynia: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2004;12:49-54.


Heupgewricht
Lamberts RG, Hutchings EJ, Grace MG, Jhabgrig GS, Conner-Spady B, Maksymowych WP. Steroid injection for osteoarthritis of the hip: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum, 2007;56:2278-87.


Bursa trochanterica
Mens JMA. Bursitiden rond het heupgewricht. Locomotio 1984;3:23-5.
Wolf de AN, Mens JMA. Wat te doen bij een bursitis trochanterica? Respons 1991; 2: 4.


Adductor longus
Robinson P, Salehi F, Grainger A, Clemence M, Schilders E, O’Connor P, Agur A. Cadaveric and MRI study of the musculotendinous contributions to the capsule of the symphysis pubis. Am J Roentgenol, 2007;188:W440-5.
Schilders E, Bismil Q, Robinson P, O’Connor PJ, Gibbon WW, Talbot JC. Adductor-related groin pain in competitive athletes. Role of adductor enthesis, magnetic resonance imaging, and entheseal pubic cleft injections. J Bone Joint Surg Am, 2007;89:2173-8.
Jansen JACG, Backx FJG, Mens JMA, Stam HJ. De liesblessure. Geneeskunde en Sport, 2005;december.
Mens J, Inklaar H, Koes BW, Stam HJ. A new view on adduction-related groin pain. Clin J Sport Med, 2006;16:15-9.
Mens Jan MA. Groin pain in the athlete: a new perspective. In: Vleeming A, Mooney V, Cusi M, Chatow L, Lee D, Pellisé et al. Sixth interdisciplinary world congress on low back & pelvic pain. ECO, Rotterdam 2007:130-3.
Jansen JACG, Backx FJG, Mens JMA, Stam HJ. Liesklachten bij sporters. Stimulus 2007;4:373-88.
Jansen JACG, Mens JMA, Backx FJG, Stam HJ. Treatment of longstanding groin pain in athletes. A systematic review. Abstract. Medicine and Science in Tennis 2007;12:40-41.


Trochanter bursitis
Collée G, Dijkmans BA, Vandenbroucke JP, Cats A. Greater trochanteric pain syndrome (trochanteric bursitis) in low back pain. Scan J Rheumatol, 1991;20:262-6.
Brinks A, van Rijn RM, Bohnen AM, Slee GL, Verhaar JA, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM. Effect of corticosteroid injection for trochanter pain syndrome: design of a randomised clinical trial in general practice. BMC Musculoskelet Disord, 2007;8:95.


Bekkengordelpijn
Mens JMA. Symfysepijn en zwangerschap. De vrouwelijke patiënt 1992;5,:11-7.
Mens JMA, Stam HJ, Stoeckart, Vleeming, Snijders CJ. Peripartum pelvic pain. A report of the analysis of an inquiry among patients of a Dutch patient-society. 1st Int. Interdisc. World Congress on Low back pain and its relation to the Sacroiliac Joint. San Diego. Rotterdam: ECO, 1992: 519-533.
Mens Jan. De functionele relatie tussen het bekken en de lumbale wervelkolom. Versus 1993;11:198-205.
Stam HJ, Mens JMA, Vleeming A and Snijders CJ. Peripartum low back pain and pelvic pain. In: Ernst e, Yason MIV, Pope MH (ed). A report of an inquiry among 394 patients. Advances in idiopathic low back pain. 1993:382-5.
Mens JMA. Bekkeninstabiliteit in en na de zwangerschap. een tussentijds rapport. Cesar oefentherapie.1994;24,:4-5.
Mens JMA. Symfysepijn en zwangerschap. Ned Tijdschr Oefenth Mensendieck. 1994;55:48-51.
Mens JMA, Stam HJ, Vleeming A, Snijders CJ. Aard, omvang en mogelijke oorzaken van lage-rug- en bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap. Ned Tijdschr Gen 1994;138:1351.
Mens JMA, Stam HJ, Vleeming A, Snijders CJ. Rug- en bekkenpijn in relatie met zwangerschap en bevalling. Een nieuwe ziekte? Ned Tijdsch Verloskundigen. 1995;20;233-8.
Mens JMA. Bekkenpijn door zwangerschap, een nieuwe aandoening? Commentaar Ned Tijd Geneesk. 1995;139:1964-66.
Mens JMA, Stam HJ, Vleeming A, Snijders CJ. Active Straight Leg Raising. A clinical approach to the load transfer function of the pelvic girdle. In: Vleeming A, Mooney V, Snijders CJ, Dorman T, editors. Integrated function of the lumbar spine and sacroiliac joint. Rotterdam: European Conference Organizers, 1995:207-20.
Snijders CJ, Vleeming A, Stoeckart R, Kleinrensink GJ, Mens JMA. Biomechanics of sacroiliac joint stability; validation experiments on the concept of self-locking. In: Vleeming A, Mooney V, Snijders CJ, Dorman T, editors. Integrated function of the lumbar spine and sacroiliac joint. Rotterdam: European Conference Organizers, 1995:77-91.
Vleeming A, Pool-Goudzwaard AL, Hammudoghlu D, Stoeckart R, Snijders CJ, Mens JMA. The funcion of the dorsal sacroiliac ligament; its implication for understanding low back pain. In: Vleeming A, Mooney V, Snijders CJ, Dorman T, editors. Integrated function of the lumbar spine and sacroiliac joint. Rotterdam: European Conference Organizers, 1995:125-37.
Vleeming A, Snijders CJ, Stoeckart R, Mens JMA. A new light on low back pain. The selflocking mechanism of the sacroiliac joints and its implications for sitting standing and walking. In: Vleeming A, Mooney V, Snijders CJ, Dorman T, editors. Integrated function of the lumbar spine and sacroiliac joint. Rotterdam: European Conference Organizers, 1995:149-68.
Meeteren J van, Mens JMA, Stam HJ. Onderzoek naar betrouwbaarheid van het meten van de spierkracht van heupadductoren en -abductoren bij gezonde vrouwen met een draagbare dynamometer. Ned Tijd Geneesk, 1995:139;1573.
Mens J. Bekkeninstabiliteit. Ned Tijdschr Oefentherapie Mensendieck 1996;57:153-60.
Mens JMA, Vleeming A, Stoeckart R, Stam HJ, Snijders CJ. Understanding Peripartum Pelvic Pain; implications of a patient survey. Spine 1996;21:1363-70.
Vleeming A, Pool-Goudzwaard AL, Hammudoghlu D, Stoeckart R, Snijders CJ, Mens JMA. The function of the long dorsal sacroiliac ligament. Spine 1996;21:556-62.
Pool-Goudzwaard AL, Vleeming A, Stoeckart R, Snijders CJ, Mens JMA. Een instabiel sacro-iliacaal gewricht. Een oorzaak van aspecifieke lage rugklachten? Ned Tijdschrift Man Ther 1996;15:2-9.
Mens Jan. Zorgverlening bij bekkenklachten door zwangerschap. Kennis van zaken draagt bij aan begrip. Ned Tijdschrift voor Verzorgenden 1996;28:16-19.
Mens JMA. Biokinematica van de sacroiliacale keten. Versus 1996;14:266-70.
Mens Jan. Bekkeninstabiliteit. Issue 1997;2-10.
Mens Jan. Bekkeninstabiliteit. Cesar Magazine 1997;28:64-71.
Mens JMA, Vleeming A, Snijders CJ, Stam HJ. Active Straight Leg Raising test. A clinical approach to the load transfer function of the pelvic girdle. In: Vleeming A, Mooney V, Snijders CJ, Dorman TA, Stoeckart R. Movement, stability and low back pain. New York, Churchill-Livingstone, 1997.
Meeteren J. van, Mens JMA, Stam HJ. Reliability of strength measurement of the hip with a hand-held dynamometer in healthy women. Eur J Phys Med Rehabil. 1997:7;17-20.
Mens Jan. Bekkeninstabiliteit. KVLO. 1998;86:248-52.
Mens Jan. Bekkenbanden bij bekkeninstabiliteit. NVFB 1998;5:5-7.
Vleeming A, Mens J, Vries H de, Wingerden JP van, Pool A. Possible role of the long dorsal ligament in peripartum pelvic pain. In: Vleeming A, Mooney V, Tilscher H, Dorman T, Snijders C. Third interdisciplinary world congress on low back and pelvic pain. ECO, Rotterdam 1998.
Meij J van der, Vleeming A, Mens J, Erdman R, Vlaeyen J. Exploring the relations between biomedical and psychological variables in women with chronic pelvic pain due to pelvic instability. In: Vleeming A, Mooney V, Tilscher H, Dorman T, Snijders C. Third interdisciplinary world congress on low back and pelvic pain. ECO, Rotterdam 1998. Mens Jan. Bekkenbanden bij bekkeninstabiliteit. Cesar Magazine 1998;29:140-2.
Mens Jan. Bekkenbanden bij bekkeninstabiliteit. Issue 1999;13-5.
Mens J. Bekkenbanden bij bekkeninstabiliteit. NTVOM 1999;60:2-3.
Mens Jan MA, Vleeming Andry, Snijders Chris J, Stam Henk J. Bekkeninstabiliteit. Een nieuwe benadering van een eeuwenoude aandoening. Tijdschr voor Verloskundigen 1999,24:460-3.
Mens JMA, Vleeming A, Snijders CJ, Stam HJ, Ginai AZ. The active straight leg raising test and mobility of the pelvic joints. Eur Spine J 1999;8:468-73.
Mens JMA. Bekkeninstabiliteit. In: Vervest HAM, Kleiverda G, (red). Voorlichting over voorlichting; een gids over voorlichting voor hulpverleners in de verloskunde en gynaecologie. Utrecht, Van Wees Uitgeverij, 2000:340-4. ISBN 90-5805-037-8.
Jan Mens. Lage-rugpijn door bekkeninstabiliteit? Huisartsen College. 2000;10 (3),12-4.
Mens JMA. Pregnancy-related low back pain [dissertation]. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, 2000.
Mens JMA, Snijders CJ, Stam HJ. Diagonal trunk muscle exercises in peripartum pelvic pain: A randomized clinical trial. Phys Ther 2000;80:1164-73.
Mens JMA, Vleeming A, Snijders CJ. Koes BW, Stam HJ. Validity and reliability of the active straight leg raise test as diagnostic instrument in posterior pelvic pain since pregnancy, Spine, 2001;26:1167-71.
Mens JMA. Bekkeninstabiliteit. Tijdschr Huisartsgeneekunde, 2001;18:248-51.
Mens JMA. Pregnancy-related pain in the pelvis (PPP), I: Terminology, prevalence and symptoms. Letter to the editor. Tijdschr Oefenth Mensendieck, 2001;4:20-1.
Mens JMA. Pain in the symphyseal region after parturition: possibily osteomyelitis. Letter to the editor. Ned Tijdschr Geneesk 2001;145:1431.
Vleeming A, Vries HJ, Mens JM, Wingerden JP. Possible role of the long dorsal ligament in women with peripartum pelvic pain. Acta Obstet Gynecol Scand, 2002;81:430-6.
Mens Jan. Tackling back pain in pregnancy. Orgyn, 2002;13:33-35.
Mens JM, Vleeming A, Snijders CJ, Koes BW, Stam HJ. Validity of the active straight leg raise test for measuring disease severity in patients with posterior pelvic pain after pregnancy. Spine 2002;27:196-200.
Mens JMA, Vleeming A, Snijders CJ, Ronchetti I, Ginai AZ, Stam HJ. Responsiveness of outcome measurements in rehabilitation of patients with posterior pelvic pain since pregnancy. Spine, 2002;27:1110-5.
Mens JMA, Vleeming A, Snijders CJ, Ronchetti I, Stam HJ. Reliability and validity of hip adduction strength to measure disease severity in posterior pelvic pain since pregnancy. Spine, 2002;27:1674-9.
Jan Mens. Heuplenigheid en bekkenklachten gedurende de zwangerschap. Ingezonden brief. Versus, 2002;20:42-48.
Mens Jan. Zwangerschapsgerelateerde lage-rugpijn: een korte tocht door het proefschrift. In: Jaarboek fysiotherapie/Kinesitherapie 2003. Houten, Bohn, Stafleu & Van Loghum, 2002:214-227. ISBN 90 313 3812 5.
Mens JMA. Bekkeninstabiliteit: bestaat het (nog) wel? Commentaar. Ned Tijdschr Obstet Gynaecol, 2004;117:12-3.
Wu WH, Meijer OG, Uegaki K, Mens JMA, van Dieën JH, Wuisman PIJM, Östgaard HC. Pregnancy-related pelvic girdle pain (PPP), I: Terminology, clinical presentation, and prevalence. Eur Spine J. Epub 2004;13:575-89.
Mens JMA, Damen L, Snijders CJ, Stam HJ. The mechanical effect of a pelvic belt in patients with pregnancy-related pelvic pain. Clin Biomechanics, 2006;21:122-7.
Mens JMA, Hoek van Dijke GA, Pool-Goudzwaard AL, Van der Hulst VP, Stam HJ. Possible harmful effects of high intra-abdominal pressure on the pelvic girdle. J Biomechanics, 2006;39:627-35.
Mens Jan. Bekkeninstabiliteit (Patiënteneditie). Houten, Bohn, Stafleu & Van Loghum, 2007:1-175.
Mens Jan. Bekkeninstabiliteit diagnostiek en therapie (Editie voor professionals). Houten, Bohn, Stafleu & Van Loghum, 2007:1-203.


Kniegewricht
Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev, 2006;19:CD005328.


Enkel en voet
Tallia AF, Cardone DA. Diagnostic and therapeutic injection of the ankle and foot. Am Fam Physician, 2003;68:1356-62.


Fascia plantaris
Crawford F, Thomson C. Interventions for treating plantar heel pain. Cochrane Database Syst Rev, 2003;3: CD000416.
Mens Jan. Steunzolen en injecties bij hielpijn. Huisarts & Wetenschap, 2006;49:687-8.


Algemeen
Mens JMA. Pseudo-poliarthritis ten gevolge van rek-pijnlijke polyartiklaire strukturen. Locomotio 1984;3:23-5.
Mens JMA. De toepassing van corticosteroïden in de orthopedische geneeskunde I. Locomotio 1985;4:9-15.
Mens JMA. De toepassing van corticosteroïden in de orthopedische geneeskunde II. Locomotio 1985;4:29-32.
Mens JMA. Lokale injecties met NSAID's in de orthopedische geneeskunde; een oordeel over Bufexine. Locomotio 1985;4:33-5.
Mens JMA. Het gebruik van corticosteroiden in de orthopedische geneeskunde. In: Winkel D, e.a. Weke delen aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deel 3, Therapie extremiteiten. 1e ed. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1986:60-94.
Mens JMA. Een patiënt met artrose. Locomotio 1986;5:69-73.
Mens JMA. Pseudo-artritis van de knie ten gevolge van compressie-neuropathie van de N. Saphenus. Ned Tijdschr Gen 1987;131:1215-8.
Mens JMA. De verhouding tussen de oppervlakten van synoviale membraan en kraakbeen. Ned Tijdschr Gen 1987;131:222.
Mens JMA. Correlation of joint involvement in rheumatoid arthritis and in ankylosing spondylitis with the synovial : cartilaginous surface ratio of various joints. Arthritis Rheum, 1987;30:359-60.
Mens JMA. Koudetherapie bij arthritis. Geneeskd en Sport 1989;22:165-71.
Wolf AN de, Bruijn R de. Huisarts en fysiotherapie. Ned Tijdschr Geneeskd 1989;133:1805.
Wolf AN de. Pijn in de arm met tintelende wijs- en middelvinger, of de weinig bekende discus-prolaps in de nek. Ingezonden brief. Ned Tijdschr Geneeskd 1989;133:1898-9. Wolf AN, Mens JMA. Kan een injectie met corticosteroïden leiden tot menstruatiestoornissen? Vademecum voor de huisarts. 1994;12:4.
Wolf AN de, Mens JMA. Aandoeningen van het bewegingsapparaat in de algemene praktijk. Houten/Zaventhem, 1994, Bohn Stafleu Van Loghum.
Wolf AN de, Mens JMA. Pemeriksaan alat penggerak tubuh. Diagnostik fisis dalam praktek umum. Cetakan kedua. Houten/Zaventhem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1994.
Wolf AN de, Mens JMA. Onderzoek van het bewegingsapparaat. Fysische diagnostiek in de algemene praktijk: 3e geheel herziene druk. Houten/Diegem, 2001, Bohn Stafleu Van Lochem.
Mens JMA. Pijn in spieren en gewrichten als eerste symptoom van de ziekte van Parkinson. Ned Tijdschr Geneesk 1998;133:1471.
Wolf AN, Mens JMA. L'appareil locomoteur. Examen et diagnostic cliniques. Velizy-Villacoublay Cedex, Doin Editeurs, 1997.
Mens JMA, de Wolf AN, Berkhout BJ, Stam HJ. Disturbance of the menstrual pattern after local injections with triamcinolone acetonide. Ann Rheum Dis 1998;57:700.
Mens JM. The use of medication in low back pain. Best Pract Res Rheumatol. 2005;19:609-21.